نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/07/07)

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 7 الی 10 مهرماه 94 در سنندج برگزار گردید.
مکان برگزاری : محل نمایشگاههای سنندج