نمایشگاه صنعت ساختمان (1394/07/07)

نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان 7 الی 10 مهرماه در کرمان برگزار گردید.
مکان برگزاری : محل نمایشگاههای کرمان