نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته (1393/09/07)

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته در 1 الی6 اردیبهشت ماه1394 در مصلی امام (ره)برگزار گردید.