نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/07/21)

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

 نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بجنورد 21 الی 24 مهرماه 94 درمحل دایمی نمایشگاههای بین المللی خراسان شمالی برگزار گردید .