نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1394/08/03)

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تبریز 12 الی 15 دی ماه 94 برگزار شد.