سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس (1394/08/12)

سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس

 سمینار آموزشی تکنولوژی کوبیاکس 13 آبان ماه 94درمحل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات راه مسکن  وشهرسازی درشهر تهران برگزار گردید