پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان (1394/08/19)

پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان

 پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان  27 الی 30 آبان ماه درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی مهشد برگزار گردید .