هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی (1389/11/21)

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی در اردیبهشت ماه ۹۱ در شهر تبریز برگزار گردید.