هشتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان (1394/10/15)

هشتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان

هشتمین نمایشگاه تخصصی ساختمان بوشهر 15 الی 18 دی ماه 94  درمحل دائمی نمایشگاههای بوشهر برگزار گردید