نمایشگاه تخصصی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان (1394/10/08)

نمایشگاه تخصصی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان

 نمایشگاه تخصصی فن آوریهای نوین صنعت ساختمان  8 الی 11 دی ماه 94 درمحل دائمی نمایشگاههای استان قم  برگزار گردید