سمینارآموزشی تکنولوژی کوبیاکس (1394/10/07)

سمینارآموزشی تکنولوژی کوبیاکس

سمینارآموزشی تکنولوژی کوبیاکس در شهرستان مهاباد در سالن تبلیغات اسلامی  در تاریخ 7 دی ماه از ساعت 15 الی 17:30 برگزار گردید.