نمایشگاه عکس پروژه های کوبیاکس درکردستان (1394/10/21)

نمایشگاه عکس پروژه های کوبیاکس درکردستان

 نمایشگاه عکس پروژه های سازه کوبیاکس همراه با سمینار تخصصی با موضوع معرفی و تشریح مبانی طراحی و اجرایی در استان کردستان با رویکرد وجوه تمایز کوبیاکس باسایر دال های مجوف وهمچنین جلسه پرسش و پاسخ باحضورجناب آقای دکتر سالارمنیعی مدیردپارتمان آموزش سازه و کنترل عالیه محاسبات کوبیاکس کردستان

از تاریخ 5الی11بهمن ماه 94 برگزار گردید