نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین (1394/11/06)

نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان قزوین در تاریخ 27 الی 30 بهمن  در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد.