نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز (1394/12/22)

نمایشگاه صنعت ساختمان تبریز

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی صعنت ساختمان تبریز در تاریخ 21 الی 24 اردیبهشت برگزار گردید.