دوازدهمین نمایشگاه بین امللی صنعت ساختمان کیش (1394/12/23)

دوازدهمین نمایشگاه بین امللی صنعت ساختمان کیش

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش در تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت ماه 95 در مرکز نمایشگاه بین المللی کیش برگزار گردید.