بزرگداشت روز معمار (1394/12/18)

بزرگداشت روز معمار

همایش روز معمار 5 اردیبهشت در سالن فجر کردستان برگزار گردید.