سومین نمایشگاه تخصصی صنعت عمران و ساختمان (1393/08/24)

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت عمران و ساختمان

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت عمران و ساختمان دی ماه ۹۳ در استان هرمزگان برگزار گردید.