همایش بزرگداشت هفته تعاون (1395/06/16)

همایش بزرگداشت هفته تعاون

همایش بزرگداشت هفته تعاون در قم برگزار گردید.