سمینار اردبیل (1395/06/29)

سمینار اردبیل

.سمینار علمی معرفی سیستم نوین کوبیاکس در7مهرماه، ساعت11الی13 درسالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی استان اردبیل برگزارگردید