دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان (1393/06/10)

دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان آذر ماه ۹۳ در استان قم برگزار گردید.