‍پنجمین نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان (1393/06/11)

‍پنجمین نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان ‍پنجمین نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان آذر ۹۳ در استان فارس برگزار گردید.