نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، راهسازی و شهرسازی ساری (1393/06/25)

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، راهسازی و شهرسازی ساری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، راهسازی و شهرسازی آذر ماه ۹۳ در استان مازنداران برگزار گردید.