ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1393/06/05)

ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان ششمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آبان ماه ۹۳ در تهران برگزار گردید.