نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1393/05/20)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دی ماه ۹۳ در استان مازنداران برگزار گردید.