هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1393/05/16)

هشتمین نمایشگاه تخصصی  صنعت ساختمان هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان آبان ماه ۹۳ در استان کردستان برگزار گردید.