چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان (1393/05/10)

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان آبان ماه ۹۳ در استان خراسان رضوی برگزار گردید.