نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته (1393/06/04)

نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته نمایشگاه صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته آبان ماه ۹۳ در استان البرز برگزار شد.