سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان (1393/04/20)

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان مهر ماه ۹۳ در استان مرکزی برگزار شد.