دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1390/06/17)

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در شهریور ماه ۹۱ در تهران برگزار شد.