هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی ایران (1392/01/27)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی ایران هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمانی ایران در اردیبهشت ماه ۹۲ در استان آذربایجان شرقی برگزار شد.