چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1391/01/13)

چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در اریبهشت ماه ۹۲ در استان گیلان برگزار گردید.