دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (1392/03/11)

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در استان اردبیل در خرداد ماه ۹۲ برگزار شد.