نمایشگاه همدان (1392/05/11)

نمایشگاه همدان نمایشگاه همدان در شهریور ماه ۹۲ استان همدان برگزار شد.