نمایشگاه ازمیر ترکیه (1392/06/29)

نمایشگاه ازمیر ترکیه نمایشگاه ازمیر ترکیه در مهر ماه ۹۲ در کشور ترکیه برگزار شد.