همایش کردستان (1392/06/31)

همایش کردستان همایش کردستان در مهر ماه ۹۲ در استان کردستان برگزار شد.