نمایشگاه صنعت ساختمان (1392/08/10)

نمایشگاه صنعت ساختمان نمایشگاه صنعت ساختمان در استان البرز آبان ماه ۹۲ برگزار شد.