نمایشگاه رشت (1392/07/27)

نمایشگاه رشت نمایشگاه رشت در آبان ماه ۹۲ در استان گیلان برگزار شد.