دهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات انبوه سازی و معماری تأسیسات حرارتی و برودتی (1392/07/29)

دهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات انبوه سازی و معماری تأسیسات حرارتی و برودتی دهمین نمایشگاه تخصصی تأسیسات انبوه سازی و معماری تأسیسات حرارتی و برودتی آبان ماه ۹۲ در استان ارومیه برگزارشد.