همایش قزوین (1392/08/02)

همایش قزوین همایش قزوین آبان ماه ۹۲ در استان قزوین برگزار شد.