پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/11)

پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان پنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آذر ماه ۹۲ در مصلی بزرگ تهران برگزار شد.