نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/21)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان آذر ماه ۹۲ در استان خراسان رضوی برگزار گردید.