نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان (1392/08/25)

نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان دی ماه ۹۲ در استان بوشهر برگزار گردید.