نمایشگاه خراسان شمالی (1392/09/06)

نمایشگاه خراسان شمالی نمایشگاه خراسان شمالی دی ماه ۹۲ در استان خراسان شمالی برگزار گردید.