نمایشگاه تبریز (1392/10/21)

نمایشگاه تبریز

نمایشگاه تبریز اردبیهشت ماه ۹۳ در استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.