یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت عمران و ساختمان (1394/02/21)

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت عمران و ساختمان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت عمران و ساختمان خرداد ماه 1394 در جزیره کیش برگزار گردید.