همایش خراسان شمالی (1392/11/26)

همایش خراسان شمالی

همایش خراسان شمالی خرداد ماه ۹۳ در استانداری خراسان شمالی برگزا گردید.