نمایشگاه ارومیه (1392/12/02)

نمایشگاه ارومیه نمایشگاه ارومیه در خرداد ماه ۹۳ در استان آذربایجان غربی برگزار گردید.