دسته بندی :

پروژه های داخلی

محل پروژه :

قم - شهرک صنوف

زیربنا :

۴۰هزار مترمربع در ۵۰ بلوک

بلندترین دهانه :

متر۱۰

ضخامت دال :

۳۴سانتیمتر

{{comments.analytics.average}} از 5 0 از 5 {{total_records}} مشارکت کننده
({{comments.analytics.stars[5].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[4].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[3].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[2].value}}) (0) ({{comments.analytics.stars[1].value}}) (0)

  • {{comment.name}}
    {{comment.date}} |

    {{comment.comment}}

نظری جهت نمایش موجود نیست