خدمات پارسمان فرم

خدمات پارسمان فرم

شرکت خانه سازی پارسمان سازه در جهت گسترش استفاده از اين فناوری خدمات زير را به کارفرمايان محترم ارائه مي دهد:

١- مشاوره اوليه و طراحي تهيه مدارک فني و نقشه هاي اجرايي:
از آنجایی‌که هزینه‌های استفاده از سیستم قالب و داربست و مزایای آن از عوامل اصلی انتخاب این سیستم ها می باشند، برآورد فنی و اقتصادی پروژه‌ها و انجام محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرائی براساس اسناد و مدارک پروژه ها به صورت رایگان انجام می پذیرد. همچنین دفاع از طراحی های انجام شده و مسئوليت پاسخگوئي به سوالات فني احتمالي مراجع ذي‌صلاح به‌عهده این شرکت می باشد. 

2- آموزش ، نظارت 

این شرکت با ارائه خدمات طراحی و پشتیبانی های لازم به عنوان همراهی در مسیر اجرای پروژه های مربوطه قرارمی گیرد. نظارت عالیه بر اجرای سیستم قالب بندی و ارائه راهکارهای فنی حسب مورد.