معرفی شرکت پارسمان فرم

معرفی شرکت پارسمان فرم

امروزه با پیشرفت صنعت ساختمان های بتنی امر قالب بندی این سازه ها یکی از مهم ترین ارکان اصلی در انجام پروژه های بتنی می باشد. لزوم طراحی مناسب قالب ها تضمین کننده ایمنی و پایداری قالب ها در زمان بتن ریزی می باشد. شرکت خانه سازی  پارسمان نماینده شرکت فارسین ایتالیا با رفع چالش های فنی مهندسی انواع پروژه ها با ارائه طرح های موثر با در نظر گرفتن صرفه جویی در هزینه و زمان کمک شایانی به پیمانکاران در اجرا و اتمام هر چه موفق تر پروژه ها می نماید.
این شرکت مناسب ترین سیستم قالب و داربست خود را با برترین نرم افزارهای فنی مهندسی نظیر  SAPو ABAQUS انجام داده و بر مبنای آن نقشه های چیدمان و مونتاژ قطعات برای انواع پروژه های عمرانی و ساختمانی به پیمانکاران ارائه و طی جلسات مشترک کلیه موارد فنی و الزامات اجرایی به مجریان منتقل می گردد.